Wybierz swój język

Analityka tekstowa (znana również jako analiza tekstu lub analiza danych w formie tekstowej) to proces wydobywania przydatnych informacji z dużych ilości danych tekstowych przy użyciu technik statystycznych i maszynowych przetwarzania języka. Analiza tekstu pozwala identyfikować główne tematy, dokonać pomiaru nastroju i emocji, identyfikować trendy i opracowywać prognozy.

Dla firm analiza tekstu może być głównym narzędziem w rozwiązywaniu różnych zadań. Na przykład może pomóc firmom w procesach identyfikacji potrzeb i problemów klientów, w monitorowaniu i analizie reputacji marki w sieciach społecznościowych, w prognozowaniu popytu na towary i usługi oraz w optymalizacji procesów zarządzania.

Ponadto analiza tekstu jest używana do badań, ponieważ pozwala znajdować i analizować informacje w dużych tekstowych zbiorach danych, co będzie trudne do ręcznego wykonania. Pozwala to również na wyciągnięcie dokładniejszych i bardziej reprezentatywnych wniosków, a także na rozwój nowych teorii i hipotez.

Więc analityka tekstu może być głównym narzędziem do rozwiązywania różnych problemów w biznesie i podczas przeprowadzenia badań. Dzięki temu można szybko i wydajnie przetwarzać duże ilości danych tekstowych, identyfikować główne tematy i trendy oraz budować prognozy.

Przyjmijmy, że masz sklep internetowy i chcesz wiedzieć, co klienci myślą o Twoich produktach. Możesz wykorzystać metodę analizy tekstowej do analizowania opinii gości na Twojej stronie internetowej, w sieciach społecznościowych, forach i pozostałych źródłach internetowych.

Na przykład możesz wykorzystać narzędzia do analizy tekstu, aby automatycznie analizować wiadomości tekstowe i wyróżniać kluczowe słowa i frazy. Takie narzędzia mogą rozpoznawać pozytywne i negatywne opinie, a także identyfikować wspólne powtarzające się tematy (tj. trendy).

Możesz także przeanalizować, które produkty zwykle otrzymują pozytywne opinie, a które zazwyczaj otrzymują negatywne. Na podstawie otrzymanych danych można zrozumieć, jak ulepszyć jakość swoich produktów i pozytywnie wpłynąć na poziom zadowolenia klientów po współpracy z Twoim sklepem.

Możesz wykorzystać analitykę tekstu do śledzenia trendów i zmian w opiniach klientów na temat Twojej marki i produktów. Pozwoli Ci to szybko reagować na wszelkie problemy i zmiany nastrojów klientów, co może pomóc w zwiększeniu konkurencyjności firmy i wielkości sprzedaży.

NovaTalks ma także możliwość łączenia analizy tekstu i automatycznego oddzielania ważnych informacji od wiadomości klientów w komunikatorach. Do tego celu wystarczy poinformować agenta NovaTalks, który szczegółowo z Tobą opracuje zadania, które muszą wykonać analiza oraz zorganizuje proces połączenia.

4 kroki podczas pracy z analizą tekstu:

  1. Gromadzenie danych: Informacje od klientów mogą być gromadzone z różnych źródeł, takich jak poczta elektroniczna, czaty, sieci społecznościowe lub rozmowy telefoniczne.
  2. Przetwarzanie danych: Dane tekstowe mogą być przetwarzane za pośrednictwem narzędzi do analizy tekstu (takich jak algorytmy uczenia maszynowego) w celu odróżnienia zapytań od reklamacji lub propozycji oraz do zidentyfikowania tematów i problemów, które najbardziej interesują klientów.
  3. Analiza danych: Zgromadzone dane można analizować do identyfikacji trendów i wzorców podczas współpracy z klientami. Na przykład firma może zidentyfikować, jakie problemy są najczęstsze wśród klientów i jakie propozycje lub pomysły są najczęściej wspierane.
  4. Podejmowanie decyzji: Informacje otrzymane w wyniku przeprowadzenia analizy zapytań klientów mogą być używane do podejmowania decyzji dotyczących poprawy współpracy z klientami, rozwiązywania problemów jakościowych oraz identyfikacji trendów. Na przykład firma może opracowywać nowe produkty lub usługi do zaspokojenia potrzeb swoich klientów, lub poprawić jakość już istniejących produktów na podstawie wykrytych braków.

Przykłady korzystania z analityki tekstu:

1. Marketing i reklama: analityka tekstu może pomóc w analizie kampanii reklamowych i wyjaśnieniu, które słowa i wyrażenia najbardziej przyciągają klientów. Poza tym analiza sieci społecznościowych może być użyteczna, aby dowiedzieć się, jakie tematy i trendy są najbardziej interesujące dla klientów.

2. Obsługa klienta: analityka tekstu może pomóc firmom śledzić informacje zwrotne od klientów i analizować opinie klientów, aby zrozumieć, jakie problemy i propozycje są najczęstsze i jak można je rozwiązać. Także może być praktyczna do ulepszenia współpracy z klientami, gdy jest używana do analizowania czatów i innych kanałów komunikacji z klientami.

3. Finanse: analityka tekstu może pomóc firmom finansowym w analizie sprawozdań finansowych do identyfikacji ryzyk i potencjalnych możliwości do inwestycji. Także może być praktyczna do przeprowadzenia analizy wiadomości i innych źródeł informacji do identyfikacji trendów i zmian rynkowych.

4. Operacje i zarządzanie: Analityka tekstu pomoże firmom przeprowadzać analizę komunikacji wewnętrznych i raportów, aby zrozumieć, które procesy działają dobrze, a które można poprawić. To także pomoże śledzić różne wskaźniki wydajności, na przykład za pomocą analizatorów tekstu do monitorowania, w jaki sposób pracownicy wykonują swoje obowiązki i wchodzą ze sobą we współpracę.

5. Media i rozrywka: Analiza tekstu może być skuteczna do analizowania informacji zwrotnych (feedbacków) widzów, słuchaczy i czytelników na temat filmów, muzyki, programów telewizyjnych, książek i innych produktów rozrywkowych. Pomoże to zidentyfikować trendy i popularność niektórych gatunków i twórców do ulepszenia wyników mediów i firm rozrywkowych.